Båt och miljö

Att åka på en båttur är ett fantastiskt sätt att uppleva naturen och miljön. Men det finns vissa saker som man bör tänka på för att naturen ska fortsätta att vara så vacker som den är.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom några av de de regler som du bör följa när du är ute på sjön för att bevara vår natur. Det kan vara svårt att hålla koll på allt, men det är mycket viktigt, och brott mot vissa regler kan ge till exempel böter. Om du är ny på sjön är det också bra att skaffa en bra båtförsäkring. Risken att råka ut för dyra olyckor ökar om du är en ovan båtförare, eller om du är ute på okända vatten och här kan du läsa mer om Svenska Sjö, ett företag som erbjuder just båtförsäkringar.

Nedskräpning

När du är ute med båten kommer det alltid att bli skräp. Du kanske har med dig en matsäck eller någonting annat som lämnar efter sig sopor. Den gyllene regeln är att du inte får lämna kvar någonting, utan allt som du tagit med dig måste du också ta med dig hem.
Miljöbalken säger att:

”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till”.

Ett stort problem är all plast som hamnar i våra hav och sjöar. Detta innebär stora problem för växt- och djurliv.

Septitank

Det är sedan år 2015 förbjudet att tömma sin toalett i sjön, för att förhindra att man övergöder sjöar och hav. Övergödning medför allvarliga konsekvenser, eftersom att balansen mellan olika arter störs.