Så gör laddstolpar bostadsrätten mer hållbar

Idag är hållbarhetsfrågor viktiga att ta hänsyn till och det gäller även våra bostäder. Genom att integrera miljövänliga åtgärder i anslutning till nya och befintliga byggnader kan miljöarbetet förenklas i vardagen. Laddstolpar för elbilar behövs nära hemmen och därför har bostadsrättsföreningen en viktig roll.

Det finns många sätt för bostadsrättsföreningar att bidra till hållbarhetsarbetet. Vad som passar beror på vilka förutsättningar som finns, men även intresset hos föreningen och de boende. Antalet elbilar ökar och valet att investera i laddstolpar för din bostadsrättsförening är ett bra sätt att bidra till denna utveckling.

Så bidrar föreningen tillsammans

Free,Recharging,StationI vardagen räknas både små och stora åtgärder för att bidra till en hållbar livsstil. Information och samtal inom bostadsföreningen skapar även motivation till att bidra till en förändring. Enkla förändringar kan bestå i att anordna gemensamma städdagar då trapphus, rabatter och parkeringsplatser ställs i ordning. Blommor skapar trivsel som i sin tur får människor att värna om sitt boendeområde. Sophanteringen underlättas genom att organisera den på ett snyggt och praktiskt sätt, samt att anordna gemensam uppsamling av grovsopor och miljöfarligt avfall. Satsningar på solpaneler har stor betydelse för energianvändningen.

Betydelsen av elbilar i hållbarhetsfrågor

För privatpersoner är valet av bil ett av de mest effektiva sätten att påverka klimatavtrycket. Elbilen bidrar till produktionen av förnybar el och förbättrar den lokala miljön genom mindre utsläpp av föroreningar. Möjligheten att skaffa elbil på mindre orter begränsas av tillgången på laddstolpar och därför behåller många sin diesel- eller bensindrivna bil. Numera ställer politiska beslut även krav på fastighetsägare att med hjälp av ekonomiska satsningar bidra till omställningen.

Skapa förutsättningar för elbilar

För att underlätta vardagen för boende med elbilar är det viktigt att vara tillmötesgående och skapa rätt förutsättningar. Detta görs främst genom att investera i ny teknik, men äldre bostadsrätter saknar ofta laddstolpar för de boende. Det är sällan möjligt för enskilda boende att själva skaffa en laddstolpe och därför är bostadsrättsföreningen så viktig. Med hjälp av Regeringens satsning Klimatklivet erbjuds ekonomiskt stöd till bostadsrättsförningar. Detta skapar förutsättningar att investera i projekt som installation av laddstolpar och solpaneler. De boende driver frågan tillsammans och kan ta del av en gemensam laddstolpe. Föreningens satsningar kan på sikt betalas tillbaka genom de avgifter som tas ut inom föreningen. Hur många laddstolpar som behövs beror på antalet elbilar som beräknas finnas inom föreningen.