Så lever du mer hållbart

Att leva hållbart och ta vara på jordens resurser är viktigt. Alla kan inte göra allt men det finns alltid något som går att göra. Att installera solceller och producera egen el är en väg att gå.

Det går inte att komma ifrån att all energiproduktion mer eller mindre påverkar miljön. För klimatets skulle är det bästa att välja alternativet som gör minst skada. Att installera solceller är en bra idé om du vill vara klimatsmart, välj ett solcellspaket och bidra till en bättre värld. Det är en investering att installera solceller och du kommer med största sannolikhet att spara in det när du använder din egen producerade el, speciellt om det är höga elpriser. Avkastningen av solcellerna varierar och beror på systemets storlek men det går att räkna på mellan fem till tio procent per år. Om du producerar mer el än vad du gör av med kan du alltid sälja överskottet. Att installera själva solcellerna tar endast ett par dagar men det kan ta några veckor från att du beställer dem till att de kan installeras.

Andra åtgärder för att leva hållbart

Att leva hållbart är inte alltid enkelt och det är svårt att göra allt men alla kan göra något. Börja med en sak och addera sedan mer allt eftersom. Att vara mer sparsam med att konsumera och istället laga det du har är i linje med att leva hållbart. Elektronik och kläder är sådant som kan lappas och lagas. Att äta upp alla mat är också en sak som du kan göra för att leva mer hållbart. Ta för vana att inte slänga ätbar mat och planera dina inköp för att minska matsvinnet. Att bojkotta plast är en annan sak som är enkel men som gör gott för miljön. Ta med tygkasse till mataffären och undvik engångsartiklar.